مطلب مهمـی که بايد به خاطــر بسپاريد اين است که موفقيت يک بازی شعبــده و يا تردستی بستگی به نحـوه ارائه آن دارد. غالباً ساده ترين شعبده ها را می توان به لطف ارائه ای مناسب به گونه ای جلوه داد که در حـد يک معجزه خودنمايی کند. پس بايد ياد بگيريد که هر بازی را به نحوی مطلوب و پر کشش ارائه دهيد. اگر شما مطالب را خوب درک کنيد و خوب به اجــرا بگذاريـد، شايــد روزی در زمره شعبـده بازان ماهـر در آييـد و در جمـع دوستانتان بدرخشيـد. يادتان باشد، بهتـرين بازی های دنيا اگر با ضعف و ندانم کاری انجـام شوند به بدترين آنها تبديل خـواهند شد. پس به نکات زير توجـه کرده و نسبت به آنها دقت کامل داشته باشيد:

1. به حد کافی تمرين کنيد تا بتوانيد به راحتی و سادگی قادر به انجام بازی باشيد.

2. در هـر محفل، بيش از يک بار بازی را انجـام ندهيـد تا با کنجکاوی تماشاچيان رازتان فاش فاش نگردد.

3 . برای آن که حضار را شگفت زده کرده باشيد، از ياد دادن بازی امتناع ورزيد.

4. هنگام نمايش، اعتماد به نفس داشته باشيد که برگ برنده هر شعبده باز همين است.

5. حرف بزنيد . . . ! يعنی بايد به موازات انجام هـر شعبده، با دقت کافی صحبت کنيد تا تأثير مطلوب بر روی ذهن بيننده ايجاد شود. برای اين کار، می بايســــت جملاتی که به کار می گيريد به حد کافی جالب و سرگرم کننده باشند.

پيروز باشيد !

بهروز کريمی ( پريستو )


1ـ پرنده در قفس

يک چوب گرد و باريک را انتخاب کرده و يک تکه مقوا ( کارت ويزيت ) به سر آن بچسبانيد. سپس در يک طرف مقوا عکس يک قفس و در طرف ديگر آن تصوير يک پرنده را بکشيد. حالا مطابق شکل، چوب را در کف دو دست خود بسرعت بچرخانيد. به نظر می رسد که پرنده در داخل قفس قرار گرفته است.


2ـ توپ فلزی

روی هر يک از دو انگشت سبابه خود يک انگشتانه فلزی بگذاريد. سپس دو انگشت را در يک امتداد و روبروی هم قرار داده، آنها را از فاصله 30 سانتی متری به چشمان خود نزديک کنيد. در فاصله ای معين، يک جسم فلزی بين دو انگشت خود در هوا مشاهده خواهيد کرد که شبيه به يک توپ فلزی است.


3ـ جمجه عجيب

انسان همواره دچار خطای ديد مي شود و گهگاه از اين موضوع به عنوان يک تفريح سالم لذت می برد. حالا با دقت به تصوير زير نگاه کنيد . . . چه می بينيد؟ يک جمجمه؟ يا دو کودک که در کنار هم نشسته اند !؟


4ـ دست و آتش

توجه ـ اين بازی فقط مخصوص سيگاری هاست و کودکان نبايد به هيچ عنوان اين بازی را اجرا نمايند.

زمانی که دوستان شما در يک اتاق دور هم جمع هستند وارد اتاق شده و بلافاصله آتش سيگار يکی از آنها را با دو انگشت خود برداريد و خاموش کنيد .

راز : دور از چشم اطرافيان، دو انگشت شست و سبابه خود را بر روی يک تکه يخ بچسبانيد تا انگشتان حالت بی حسی بخود بگيرند؛ سپس انگشتان خــود را با دستمال خشک کرده و بلافاصله به ميان جمع بياييد. پيش از آنکه بی حسی انگشتانتان از بين برود آتش سيگار يکی از دوستان را با همان دو انگشت از سيگار جـــدا ساخته و آتش را در بين انگشتان خــود خاموش و پودر نماييد . اگر اين نمايش را با تمرينات کافی و به موقع انجام دهيد، هم به انگشتانتان آسيبی نمی رسد و هم موجب تعجب و تشويق قـرار خواهيد گرفت.


5ـ تله پاتی با سکه

چند نفر از دوستان خود را دور يک ميز بنشانيد و چهار سکه هم شکل را در چهار گوشه يک کلاه قرار دهيد .

سپس به يکي از حضار بگوييد که در غياب شما يکي از سکه ها را برداشته و تاريخ آنرا به خاطر بسپارد. سپس به دست ساير دوستان بدهد تا آنها نيز تاريخ سکه را تماشا کنند و در کلاه بگذارند. پس از چند لحظه سکه مورد نظر را حدس می زنيد.

راز : با پشت دست سکه ها را لمس کرده و هرکدام را که گرمتر بود به عنوان سکه انتخابی معرفی کنيد.


6ـ بازی با عدد هشت

از دوست خود بخواهيد که هشت بار عدد 8 را طوري کنار هم قرار دهد که حاصل جمع آن مساوی با عدد 1000 شود.

راز : 1000=888+88+8+8+8


7ـ تاريخ تولد

می خواهم با استفاده از سال تولد شما، نوعی بازی با اعداد را به نمايش بگذارم. در واقع با انجام چند عمل رياضی بر روی سال تولد شما کاری می کنم که هميشه و برای همه افراد، نتيجه به دست آمده برابر با عدد 4 باشد.

 • ابتدا تاريخ تولد خود را برعکس کنيد ( برای مثال اگر تاريخ تولد شما 1334باشد، برعکس آن مساوی است با 4331 ).

 • عدد کوچکتر را از عدد بزرگتر کم کنيد: ( 2997=1334-4331 )

 • عدد 5 را از حاصل کم کنيد: ( 2992=5-2997 )

 • اعداد حاصل را با هم جمع کنيد: ( 22=2+9+9+2 )

 • باز هم اعداد حاصل را با هم جمع کنيد: ( 4=2+2 )

همانگونه که در بالا اشاره شد جواب، هميشه عدد 4 است.


8ـ انرژی ذهن

با نگاه نافذ خود ساعت مچی تماشاگران را در کف دست خودشان از حرکت باز نگاه داريد بطوری که عقربه ثانيه شمار حرکت نکند! حتی می توانيد يک چوب کبريت را در کف دست تماشاچی به حرکت واداريد!!!

راز: يک آهن ربای قوی و بزرگ به اندازه يک قوطی کبريت را در زير آستين پيراهن يا کت خود ( درست در محل بستن ساعت مچی ) به وسيله کش محکم ببنديد. در هنگام اجرا، آن دست تماشاچی را که حامل ساعت مچی است در دست خود بگيريد و در ميدان مغناطيسی ايجاد شده توسط آهن ربا قرار دهيد تا ثانيه شمار از کار بيفتد.

برای به حرکت در آوردن چوب کبريت نيز از قبل يک سوزن نازک را با ظرافت در وسط چوب کبريت پنهان کنيد. اين امر باعث می شود که چوب کبريت در کف دست تماشاچی به حرکت در آيد. نحوه قرار دادن دست تماشاچی در تصاوير به وضوح مشاهده می شود.


9ـ سکه سحر آميز

شعبده باز در جمع حضار يک ليوان شيشه ای شفاف را روی جلد کتابی که در دست دارد قرار داده و سکه _ ای را درون ليوان می اندازد. سپس با نگاه به سکه فرمان حرکت می دهد و سکه درون ليوان به حرکت در می آيد.

ابزار: يک جلد کتاب ـ يک عدد سکه _ يک ليوان شيشه ای ـ مقداری نخ بی رنگ نازک ( نامرئی ) ـ نوار چسب بی رنگ

قبل از اجرا، يک سر نخ را لا به لای صفحات کتاب بچسبانيد و سر ديگر آن را به وسيله چسب نواری به بدنه سکه متصل کنيد. سکه را روی جلد کتاب بگذاريد و آماده نمايش شويد. بعد از اينکه ليوان را به حضار نشان داديد سکه را در داخل ليوان بيندازيد و طبق شکل با قرار دادن انگشت شست در پشت نخ، سکه را به حرکت در بياوريد.

با کمی تمرين به راحتی می توانيد اين بازی جالب را در جمع دوستان به اجرا بگذاريد . در ضمن برای اينکه نخ از فاصله نزديک ديده نشود می توانيد جلد کتاب را به شکل خانه های کوچک شطرنجی طراحی نماييد.


10ـ دست سوراخ

يک ورق کاغذ معمولی برداريد و آنرا لوله کنيد. يک چشمتان را ببنديد، با چشم ديگر داخل لوله را نگاه کنيد و در همان حال دست ديگر را در کنار لوله کاغذی ( حدوداً در وسط آن ) قرار دهيد. حالا دو چشم خود را باز نگاه داريد. همزمان با يک چشم به داخل لوله و با چشم ديگر به کف دست خود نگاه کنيد. در اين شرايط کف دست خود را سوراخ می بينيد!


11ـ دوست يا فاميل

شعبده باز در يک ميهمانی ادعا می کند که من يک به يک دوستان و فاميل های شما را می شناسم و اگر اسم آنها را روی کاغذ بنويسيد، تشخيص می دهم که کدام يک دوست و کدام يک فاميل شماست.

آن وقت حاضران را دو دسته می کند و به هر کدام تعدادی کارت و يک مداد می دهد. از دسته اول

می خواهد که هر کس نام و نام خانوادگی يکی از دوستانش را روی کارت بنويســــــد؛ از دسته دوم نيز می خواهد که هر کس نام و نام خانوادگی يکی از فاميل هايش را يادداشت کند. سپس پشت به ميهمانان قرار گرفته و از يک نفر می خواهد که کارتها و مدادها را جمع کند. آنها را تحويل می گيرد، چند بار با هم مخلوط ميکند و شروع به خواندن می نمايد. سرانجام يک به يک مشخص می کند که کدام ها دوست هستند و کدام ها فاميل !

راز: کارتها با هم يکسان هستند ولی مدادها با وجود شباهت ظاهری، دو نوع هستند؛ يعنی درشت نويس و نازک نويس. بنابراين هرچند که با مخلوط کردن کارت ها ذهن حاضران متوجه موضوعات فرعی می شود اما شناختن دوستها و فاميلها از يکديگر بسيار ساده است .


12ـ شعبده فکری با پرتقال

در يک مهمانی پرتقالی را به اطرافيان نشان دهيد و بگوييد: چه کسی می تواند دقيقاً بگويد که اين پرتقال چند قاچ دارد ؟

هر کس برای خودش تعداد قاچ های پرتقال را حدس می زند. اما شما با صلابت کامل بگوييد:

من می توانم دقيقاً بگويم هر پرتقالی را که شما انتخاب می کنيد، چند قاچ دارد ! و اين کار را چندين مرتبه با چند پرتقال به نمايش بگذاريد.

راز : برای پی بردن به تعداد قاچ های پرتقال، کافی است با دقت به قسمت کلاهک پرتقال نگاه کنيد . . . در اين محل دانه های ريزی دور کلاهک به چشم می خورند. اين دانه ها مشخص کننده تعداد قاچ های پرتقال است. يعني اگر روي کلاهک پرتقال 11 دانه ريز وجود داشته باشد پرتقال 11 قاچ دارد ... به همين سادگی !


13ـ نی آهنين

برای اجرای اين نمايش به يک بطری نوشابه پلاستيکی خالی و يک عدد نی نوشابه احتياج داريد.

در جمع دوستان سؤال کنيد: چه کسی بوسيله نی نوشابه می تواند بطری خالی نوشابه را از روی ميز بلند کند ؟ واضح است کسی از عهده آن بر نمی آيد و اگر هم تلاش کند، نی خم می شود و بطری به پائين می افتد.

راز : طبق شکل قسمتی از نی را خم کنيد ( خم آن بايد کمی بيشتر از قطر بدنه نوشابه باشد ). به همان حالت، نی را داخل بطری قرار دهيد و سر ديگر نی را گرفته و بطرف بالا بکشيد ...

بطری همراه با نی بلند می شود !


14ـ يک توپ يا دو توپ

يک توپ پينگ پنگ در دست شعبده باز تبديل به دو توپ می شود!

وسايل مورد نياز : يک توپ سالم و يک نصفه توپ پينگ پنگ. نصفه توپ بايد به اندازه ای باشد که وقتی روی توپ سالم قرار می گيرد به نظر يک توپ بيايد(شکل 1).

دستتان را طوری نگه داريد که نيمه توپ بطرف تماشاچيان باشد (شکل2) سپس با کمک انگشت وسط و سبابه توپ را از نيمه توپ جدا کنيــــد (شکل 3 و 4) و در بين دو انگشــت وسط و سبابه نگه داريد (شکل 5). می بايست هنگام اجرای عمليات، دست خود را آرام به بالا و پائين حرکت دهيد تا حضار متوجه توپ نصفه نشوند. سپس همين حرکت را برعکس انجام دهيد و نيمه توپ را روی توپ بگذاريد. می توانيد اين بازی را چندين بار جلوی تماشاچيان به اجرا بگذاريد.


15ـ چوب کبريت مغناطيسی

از دوستان خود بپرسيد که آيا قادر هستند يک چوب کبريت سوخته را به سقف اتاق بچسبانند ؟

مسلماً هيچ کدام از عهده چنين کاری بر نمي آيند. حالا يک چوب کبريت را آتش بزنيد تا کاملاً بسوزد، بطوريکه سوخته آن سالم باشد؛ سپس سر چوب کبريت سوخته ( محل گوگرد ) را به کمی آب دهان آغشته و به طرف سقف اتاق پرتاب کنيد . . . چوب کبريت به سقف می چسبد !

 • چوب کبريت بايد کامل بسوزد ولی سالم باقي بماند .

 • بچه ها مواظب باشند و از اين نمايش صرف نظر نمايند .

 • برای اينکه کسی به رازتان پی نبرد، يک لحظه برگرديد و سر چوب کبريت را با آب دهان آغشته نماييد.

 • برای پرتاب چوب کبريت به طرف سقف اتاق، فاصله و شتاب را هماهنگ کنيد.

 • بهتر است قبل از اجرا چندين مرتبه تمرين نماييد تا هنگام نمايش به مشکلی بر نخوريد.


16ـ هلال های عجيب

وسايل لازم: دو قطعه مقوا، يکی به رنگ قرمز و ديگری آبی رنگ

اين دو مقوا بايد مطابق شکل ( هلالی ) بريده شوند و از هر نظر مساوی و منطبق بر يکديگر باشند. در ابتدا

دو مقوا را مطابق شکل کنار هم قرار دهيد، يعنی قرمز در طرف راست و آبی در طرف چپ. حالا به نظر می رسد که آبی بزرگتر از قرمز است.

جای آن دو را عوض کنيد. اين بار قرمز از آبی بزرگتر به نظر می رسد.

سپس هر دو را بر روی هم منطبق کنيد . . . می بينيد که هر دو با هم برابر هستند.


17ـ تله پاتی و سينما

تماشاچی از بين پنج قطعه عکس مربوط به هنرپيشگان معروف جهان يکی را انتخاب می کند؛ سپس پنج قطعه عکس را به طور جداگانه در داخل پنچ پاکت ضخيم قرار داده و پاکتها را جا به جا و مخلوط می کند. حالا آنها را به ترتيب روی ميز می چيند. شعبده باز به راحتی پاکت محتوی عکس انتخابی را پيدا می کند.

راز: چهار عدد از پاکتها (a,b,c,d) معمولی بوده و قسمت تا خوردگی لبه آنها در سمت چپ پاکت قرار دارد.

اما قسمت تا خوردگی لبه پاکت پنجم (e) در سمت راست است. با اين وجود از نظر ظاهری هر پنج پاکت شبيه و يک اندازه است. هنگامی که تماشاچی يکی از عکسها را انتخاب کرد، شعبده باز ( ظاهرا ً) به طور اتفاقی و کاملاً طبيعی پاکت e را به او می دهد و درخواست می کند که عکس انتخابی اش را داخل پاکت بگذارد. حالا بقيه عکسها را نيز يکی يکی در چهار پاکت بعدی قرار داده و در هر پنج پاکت را بچسباند . در پايان شعبده باز با شناسايی پاکتها به راحتی پاکت محتوی عکس انتخابی را پيدا می کند.

 • با تهيه پاکت های مورد نظر می توانيد بازيهای ديگری را ابداع نماييد و به جای عکس هنرمندان خارجی از هنرمندان و ورزشکاران ايرانی مورد علاقه استفاده نماييد.


18ـ تعداد برادران و خواهران

با کمی دقت می توانيد تعداد پسران و دختران يک خانواده را حدس بزنيد .

1- از يک نفر بخواهيد که تعداد برادرانش را به اضافه 3 کند .

2- حاصل بدست آمده را در عدد 5 ضرب و عدد 20 را به آن اضافه کند .

3- حاصل به دست آمده را در عدد 2 ضرب و به تعداد خواهرها اضافه کند .

4- به حاصل، عدد 5 را اضافه و عدد 75 را از آن کم کند .

5- نتيجه را به شما بگويد .

6- عدد حاصل ( که دو رقمی است )، تعداد خواهران و برادران را مشخص می نمايد.

7- عدد سمت راست تعداد خواهرها و عدد سمت چپ تعداد برادرها است.

مثال : شخصی 6 برادر و 3 خواهر دارد .

 • 9=3+6 ( تعداد برادر به اضافه 6 )

 • 45=5*9 ( ضرب کردن حاصل در عدد 5 )

 • 65=20+45 ( جمع کردن حاصل با عدد 20 )

 • 130=2*65 ( ضرب کردن حاصل در عدد 2 )

 • 133=3+130 ( اضافه کردن تعداد خواهر ها به حاصل )

 • 138=5+133 ( اضافه کردن عدد 5 به حاصل )

 • 63=75- 138 ( کم کردن عدد 75 از حاصل ) عدد 63 نمايانگر 3 خواهر و 6 برادر است.


19ـ اعداد و سن

از يک نفر بخواهيد که ارقام سن خود را با هم جمع کند ( نکته مهم اين است که سن افراد معمولاً از دو رقم تشکيل شده ). سپس حاصل را از سن خود کم نمايد و مجدداً عدد 4 را از حاصل بدست آمده کم کند. در پايان اعداد باقی مانده را با هم جمع بزند.

حاصل هميشه برابر با عدد 5 است. يعنی اگر اين بازی در جمع دوستان و اقوام اجرا شود و همه با هم عمليات رياضي را انجام دهند، همگي به عدد 5 می رسند!

برای مثال يکی از دوستان شما 42 سال سن دارد؛ پس بايد عمليات رياضی به اين شکل انجام بگيرد :

 • 6=2+4 ( حاصل اعداد سن )

 • 36=6- 42 ( حاصل جمع سن يعني عدد 6 از 42 سال کم مي شود )

 • 32=4-36 ( کم کردن عدد 4 از حاصل بدست آمده )

 • 5=2+3 ( دو رقم حاصل با هم جمع مي شوند )


20ـ پيراهن جادويی

شعبده باز يک داوطلب را به روی صحنه دعوت می کند، سپس دگمه های آستين و چند دگمه از جلوی پيراهــن او را باز می نمايد. در يک چشم به هم زدن پيراهــن تماشاچی را از تنش بيرون کشيده و به هوا پرتاب می کند !؟

راز : شخصی که به روی صحنه می آيد از دوستان وهمکاران شعبده باز است و کسی هم نبايد از اين موضوع مطلع باشد. شعبده باز قبل از اجرا و دور از چشم تماشاچيان، پيراهن نسبتاً گشادی را بر تن همکارش می کند (شکل 1و2) به طوری که از نظـر ظاهـر طبيعی جلوه کند (شکل3). هنگام نمايش کافــی است چنـد دکمه ای که پيراهن را نگاه داشته است باز کند تا پيراهن به راحتی از تن بيرون بيايد (شکل 4).

 • قبل و بعد از اجرا هيچ گونه تماسی با همکارتان نداشته باشيد تا رازتان بر ملا نشود.

 • اين نمايش را مابين بازی های ديگر اجرا کنيد.


21ـ رقص توپ

ابزار: يک توپ پينگ پنگ _ يک تکه طناب که دو سر آن به وسيله نخ نازکی به هم متصل است.

 • توپ را در دهان خود و بين لبها قرار دهيد.

 • يک سر طناب را با دست راست و سر ديگر را با دست چپ طوری بگيريد که نخ ديده نشود.

 • شست راست و چپ را بين طناب و نخ قرار دهيد تا فاصله ای در حدود 2 سانتی متر ايجاد شود.

 • سر خود را به آرامی به پايين بياوريد و با احتياط توپی را که در دهان داريد ( طبق شکل ) مابين طناب و نخ قرار دهيد.

 • حالا توپ را روی طناب به حرکت در بياوريد، گاهی به سمت چپ و گاهی به سمت راست.

چون تماشاچيان از راز شما بی خبرند، گمان می کنند که توپ روی طناب حرکت می کند و اين نمايش برايشان باعث تعجب می گردد.


22ـ خود کار مغناطيسی

ابزار اين بازی فقط يک خودکار بيک است. قبل از اجرا به طوری که کسی متوجه نشود، دو انگشت سبابه و شست خود را با آب دهان خيس کنيد؛ سپس در خود کار را چند بار به دور نوک خودکار بچرخانيد (شکل 1) و آن را نزديک به نوک خودکار کنيد ( شکل 2). کافی است به وسيله دو انگشت مذکور به انتهای در خودکار کمی فشار وارد نماييد تا به طرف نوک خودکار بلغزد، پرتاب شود و روی آن قرار بگيرد (شکل 3).

هنگام اجرا چنين به نظر می رسد که در خودکار از قدرت مغناطيسی برخوردار است.


23ـ تاول های مرتاض

در جمع دوستان ادعا کنيد که می توانيد بدون هيچ واهمه ای آتش سيگار را روی انگشت خود بگذاريد تا تاول بزند. سپس با آرامش و تبسم در جلوی چشمان حيرت زده دوستان، آتش سيگار را روی انگشت سبابه خود قرار داده و (ظاهراً) يک تاول ايجاد می کنيد.

راز : قبل از انجام اين نمايش و دور از چشم اطرافيان، سوراخ کليدی را بين انگشت سبابه و شست بگيريد و آنقدر کليد را فشار دهيد تا رَد سوراخ روی انگشت سبابه باقی بماند (شکل 1و2). حالا اگر به انگشت سبابه خود نگاه کنيــد (شکل 4) مثل اين است که انگشــت شما تاول زده باشد. هنگام نمايش از اطرافيان فاصله بگيريد و وانمود کنيد که آتش سيگار را روی انگشت سبابه تان می گذاريد ( شکل 3). با کمی تمرين می توان قبل از اجرا انگشت را نشان داد که سالم است و بعد ...

 • مثلاً می توانيد برای روشن کردن سيگار و به بهانه درآوردن فندک، دست خود را به داخل جيبتان که حاوی کليد است برده و رد سوراخ کليد را روی انگشت خود باقی بگذاريد.


24ـ فکرخوانی با فنجان

شما می توانيد نوع سکه ای را که حضار در زير يک فنجان پنهان کرده اند، مشخص نمائيد!

ضمن اين که اتاق را ترک می کنيد از مهمانان بخواهيد سکه ای را به دلخواه در زير يک فنجان قرار دهند. وقتی به اتاق برمی گرديد با نگاهی عميق و دقيق به فنجان، نوع سکه زير فنجان را ( 100 ريالی _ 250 ريالی و . . . ) را اعلام می کنيد.

راز : يک همدست در اين شعبده بازی به شما کمک می کند. در فرصتی مناسب به دوست خود تعليم دهيد که با توجه به نوع سکه، دسته فنجان را در جهتی خاص نسبت به يک نقطه در اتاق، قرار دهد. مانند: درب ورودی، پنجره، يک تابلو بر روی ديوار و ...

برای مثال اگر سکه 100 ريالی است، دسته فنجان با زاويه 45 درجه نسبت به پنجره اتاق قرار گيرد.


25ـ ناپديد شدن دستمال

شعبده باز در يک چشم به هم زدن دستمالی را در مشت دست خود ناپديد ميکند !؟

ابزار: يک دستمال کوچک ـ مقداری کش نازک و محکم _ يک عدد سنجاق قفلی _ يک توپ پينگ پنگ . قسمتی از توپ را برداريد تا بشکل يک ظرف توخالی در بيايد. سپس يک سر کش را به انتهای توپ و سر ديگر را به سنجاق قفلی گره بزنيد ( شکل 1 ).

سنجاق را طوری پشت کت در زير شانه چپ وصل کنيد که توپ زير لبه کت و نزديک به جيب شلوار قرار گيرد. طول کش به بايد به اندازه ای باشد که توپ از زير کت بيرون نزند ( شکل 2 ).

اجرا: زمانی که دستمال را به تماشاچيان می دهيد، با مهارت و در يک زاويه مناسب با دست ديگرتان توپ را در مشت خود قرار دهيد و با آرامی دستمال را به طور کامل داخل توپ بگذاريد. با گفتن سه شماره با دست ديگر روی مشت خود بزنيد و توپ را رها کنيد. با اين حرکت، توپ با سرعت به زير کت می رود و دستهای شما خالی می ماند و تماشاچی تصور می کند که توپ ناپديد شده است. اگر با اين وسيله خوب تمرين نماييد اشيای ديگری به غير از دستمال را نيز می توانيد ناپديد کنيد.


26ـ انگشتر معلق

يک رشته نخ معمولی را در يک محلول آب و نمک ( اشباع شده ) قرار دهيد. حدوداً پس از نيم ساعت نخ را بيرون بياوريد و بگذاريد خشک شود. حالا آماده هستيد تا يک کار خارق العاده را به نمايش در آوريد. يک سر نخ را به انگشتر سبک و کم وزن گره بزنيد و آويزان نگاه داريد. سپس شعله کبريت را به محل اتصال نخ و حلقه نزديک کنيد. . . نخ می سوزد و تبديل به خاکستر می شود اما حلقه نمی افتد و خاکستر سوخته نخ هم چنان حلقه را نگه می دارد .


27ـ عدد تکراری

1- يک عدد يک رقمی را ( به جز صفر ) انتخاب کنيد . مثلاً : 4

2- عدد انتخابي را در عدد 37 ضرب کنيد. ( 148=37*4 )

3- حاصل را در عدد 3 ضرب کنيد. ( 444=3*148 )

 • مشاهده می کنيد که حاصل، هميشه تکرار عدد انتخابی است.


28ـ اسم نامرئی

از دوست خود بخواهيد که اسمش را روی يک تکه کاغذ بنويسد و آنرا آتش بزند تا خاکستر شود. کمی از خاکستر را پشت دست خود بماليد، ناگهان اسم دوستتان بطور شگفت انگيز و جالبی در پشت دستتان نمايان می شود.

راز : دور از چشم دوست خود و قبل از اين که بازی را بخواهيد شروع کنيد، يک حبه قند را در دهان خود بگذاريد تا خوب حل شود. سپس نوک خلال دندان يا چوب کبريت تميزی را با آب قند آغشته کرده، اسم دوستتان را پشت دست خود بنويسيد و صبر کنيد تا خشک شود. البته اين نوشته به صورت نامرئی است. در واقع فقط خود شما از اين موضوع با اطلاع هستيد و نبايد کس ديگری متوجه راز شما بشود. حالا اگر خاکستر سوخته را به پشت دست خود بماليد و ماساژ دهيد. نوشته نامرئی ظاهر و باعث تعجب می شود.


29ـ کشی که بريده نمی شود!

ابزار: يک حلقه کش نازک کاملاً نرم _ يک کارت ويزيت _ يک قيچی کُند

حلقه کش را دور کارت بيندازيد. سپس کارت را با قيچی از يک طرف به طرف ديگر به گونه ای ببريد که مسير قيچی عمود بر حلقه کش باشد. کارت دو تکه می شود، بدون آنکه آسيبی به کش برسد!


30ـ ليوان سحر آميز

ابزار: يک عدد ليوان پلاستيکی از نوع مشبک و شفاف _ يک تکه ورق نازک استيل براق ( هم اندازه با قطر و طول ليوان ) به طوری که وقتی آن را داخل ليوان قرار می دهيد، ليوان از وسط به دو قسمت مساوی تقسيم گردد؛ به جای ورقه استيل می توانيد از آينه هم استفاده کنيد.

با اين ليوان می توانيد دست به کارهای عجيب و شگفت انگيزی بزنيد. برای مثال در يک طرف ليوان يک دستمال آبی و در طرف ديگر يک دستمال قرمز قرار بدهيد و طوری ليوان را در مشت دست بگيريد که فقط يکی از دستمالها ديده شود. حالا با يک حرکت ماهرانه و با چرخاندن ليوان رنگ دستمال را عوض کنيد . . . با تهيه اين ليوان می توانيد بازی های متعددی را اجرا نماييد. از جمله: پاره کرده و سالم نمودن تسبيح ـ ناپديد و ظاهر کردن اشياء ـ تبديل کاغذ به اسکناس ـ تبديل دستمال به شکلات و ...


31ـ اسکناس فرمانبردار

يک اسکناس نو و تا نشده را از دوست خود بگيريد و درکف دست خود بخوابانيد، سپس ادعا کنيد که با نگاه نافذ خود می توانيد لبه های اسکناس را به طرف بالا تا کنيد . . .

راز : اين بازی نيازی به ابزار و تردستی ندارد. کافی است اسکناس را در کف دست خود بخوابانيد. بعد از چند لحظه لبه های اسکناس بر اثر گرمای دست آرام آرام به طرف بالا می آيند، بطوری که خودتان هم تعجب خواهيد کرد . . . امتحان کنيد !


32ـ تشخيص سن تماشاچيان

از دوست خود بخواهيد که دور از چشم شما يک عدد دو رقمی را روی کاغذ نوشته و عدد يک ( 1 ) را از آن کم کند. حالا باقی مانده را در عدد 100 ضرب نموده و بعد سن خود را به آن بيفزايد. سپس عدد 9

را به حاصل اضافه کرده و در پايان عدد 1020 را از حاصل کم کند و باقی مانده را به شما بگويد.

شما دور از چشم دوستتان، نتيجه را با عدد رمز ( 1111 ) جمع و بلافاصله عدد انتخابی و سن او را اعلام کنيد. دو عدد سمت راست سن شخص و عدد سمت چپ عدد انتخابي است.


33ـ قند شعله ور

اگر شعله کبريت يا فندک را به حبه قند نزديک کنيد، می بينيد که حبه قند بر اثر حرارت شعله فقط ذوب می شود. حالا بطور پنهانی به گوشه ای از حبه قند کمی خاکستر سيگار بماليد و شعله کبريت را به آن نزديک کنيد؛ حبه قند شعله ور شده و نور افشانی می کند.

 • اين عمليات را با دقت انجام بدهيد.

 • بچه ها مواظب باشند.


34ـ طناب سالم می شود

شعبده باز طنابی را که بوسيله تماشاچيان از وسط قيچی شده است، دوباره سالم می کند!؟

راز : طنابی بطول يک متر تهيه نماييد. سپس يک تکه طناب کوچک 15 سانتی که دو سر آن به هم دوخته شده را در وسط طناب اصلی قرار دهيد. حالا قسمت تا خوردگی دو طناب را طوری در دست خود نگه داريد که يک طناب معمولی به نظر برسد ( شکل 1 ).

از يک تماشاچی بخواهيد که وسط طناب را قيچی کند ( منظور تکه طناب کوچک است ). آنگاه قسمت قيچی شده را در داخل کلاهی که روی ميز است بگذاريد ( شکل 2 )؛ زير لب وردی بخوانيد و طناب را سالم به تماشاچيان نشان بدهيد.

 • برای اجرای اين بازی بايد تمرينات لازم را با دقت و ظرافت انجام دهيد تا کسی متوجه تکه طناب کوچک نشود.


35ـ سنجاق در بينی

شعبده باز يک سنجاق قفلی درشت را به تماشاچيان نشان می دهد تا از نزديک بررسی کنند. سپس سنجاق را از يک طرف بينی خود وارد و از طرف ديگر آن خارج می کند !!!

راز : شعبده باز دو سنجاق از يک نوع و يک اندازه به همراه دارد که يکی از آنها معمولی است ولی نوک سنجاق ديگر لحيم و از وسط بريده شده است. اندازه بريدگی بايد به حدی باشد که بينی در آن جای بگيرد.

مسلماً در ابتدا و انتهای اين تردستی، سنجاق معمولی را می بايست با مهارت تمام با سنجاق دستکاری شده تعويض کرد.


36ـ تله پاتی با مداد رنگی

شعبده باز در جمع تماشاگران اعلام می دارد که می تواند در مورد انتخاب تماشاچيان پيشگويی کند .

شعبده باز پنج عدد مداد با رنگهای مختلف را در مشت خود می گيرد و از يک داوطلب می خواهد که يکی از مدادها را انتخاب و رنگ آن را با صدای بلند اعلام نمايد. شعبده باز به غير از مداد انتخابی، چهار مداد ديگر را يکی يکی از داخل مشت خود بيرون می آورد و می گويد: من از پيش می دانستم که شما اين رنگ مداد را انتخاب می کنيد ! سپس مشت خود را باز کرده و مداد انتخابی را نشان می دهد که يک تکه مقوا به آن وصل شده و روی آن نوشته شده شما اين رنگ را انتخاب خواهيد کرد !

راز : شعبده باز قبل از اجرا، يک تکه مقوا را که رويش نوشته شده است: شما اين رنگ را انتخاب خواهيد کرد ، به وسيله کش اسکناس به دور همگی مدادها گره می زند (شکل 1). هنگام نمايش، مجموع مدادها را طوری در مُشــت خود قرار می دهد که تکه مقوا به چشم نخورد (شکل 2). بعد از انتخـــاب مداد توسط تماشاچی، شعبده باز با مهارت و ظرافت چهار مداد ديگر را يکی يکی از مشت دست خود بيرون می آورد. با اين حساب فقط مداد انتخابی می ماند و تکه مقوايی که به آن وصل شده است (شکل 3).


37ـ دستخط ارواح!

با آب ليموی ترش و تازه، نامه ای به دوست خود بنويسيد. می بينيد که وقتی آب ليمو خشک می شود، نوشته ها نيز محو می گردند.

حالا با يک مداد معمولی در بالای نامه بنويسيد: برای خواندن اين نامه بايد آن را با گرمای شعله شمع يا اجاق حرارت دهيد ، سپس نامه را به آدرس دوستتان ارسال نماييد.


38ـ نقطه سرگردان

شعبده باز از يک داوطلب می خواهد تا بوسيله مداد، روی يک حبه قند نقطه ای بزرگ و پر رنگ رسم نمايد. آنگاه حبه قند را درون ليوان آب يا چای می اندازد و کف دست داوطلب را ( مطابق شکلهای 1-2-3 ) روی دهانه ليوان قرار می دهد.

پس از چند لحظه وقتی که داوطلب دستش را از روی ليوان برمی دارد، نقطه ای را که روی حبه قند ترسيم کرده بود در کف دست خودش مشاهده می کند ( شکل 4 ).

راز : هنگامی که داودطلب نقطه را با مداد بر روی حبه قند رسم می کند، شعبده باز قند را می گيرد و با مهارت انگشت شست يا سبابه خود با اندکی فشار بر روی نقطه قرار می دهد تا اثر نقطه بر روی انگشت دست به جا بماند ( شکل 5 ).

بعد از اينکه قند را درون ليوان رها می کند به بهانه اينکه کف دست داوطلب را روی دهانه ليوان بگذارد، با زرنگی تمام انگشت خود را به کف دست داوطلب فشار می دهد ( شکل 2 ) تا اثر نقطه به کف دست او منتقل شود.

 • فراموش نکنيد که از مداد پررنگ مشکی استفاده نماييد.


39ـ ضربدر کف دست

ابزار: برای اجرای اين نمايش جالب فقط نياز به يک قو طی کبريت داريد.

يک چوب کبريت را آتش زده و بگذاريد تا نيمه بسوزد، سپس آنرا خاموش کنيد. با چوب کبريت سوخته

پاره خط کوتاهی را در کف دست خود ( دقيقاً در محلی که شکل 1 نمايش می دهد ) رسم کنيد. خطی که می کشيد بايد پر رنگ باشد. حالا دست خود را مشت کرده و اين بار خط ديگری را در پشت دستتان بکشيد( شکل 2 ). پس از چند لحظه خط پشت دست خود را پاک کنيد ( شکل 3 ). حالا مشت خود را باز نماييد. در کف دست شما يک ضربدر ديده می شود ( شکل 4 ). بله ... به همين راحتی!

البته اين اتفاق فقط در صورتی خواهد افتاد که پاره خط کف دست را پر رنگ و درست در محل مورد نظر کشيده باشيد .


40ـ راز سايه ها

يکی از رشته های ديدنی و جالب شعبده بازی، تصوير سازی با سايه دست ها و انگشتان است.

در پايان قصد دارم روش ساخت تعدادی از اين اشکال را آموزش دهم.

 • برای اجرای چنين نمايش هايی، می بايست در يک محل تاريک باشيد و از يک نور موضعی که فقط به روی دستانتان می تابد استفاده نماييد .


41- عبور دیوید کاپرفیلد از دیوار چین !!!